miot V

                               "V"
                      DOB: 08-05-2015

 X 
                      Ch.TORNADO BOY BLUE                                                             JESICA Sama Slodycz
                          import from England                                                                   GENETIC L2HGA/HC Clear             
                      
GENETIC L2HGA/HC Clear

RODOWÓD/PEDIGREE-Click      

Album-click
males:                                                       females:
VINCENT BLUE Sama Slodycz (PL)    VENESSA Sama Slodycz (PL) 
VIGO BLUE Sama Slodycz (PL)           VIVA Sama Slodycz (EST)
V-TASMAN Sama Slodycz (N)             VALHALLA Sama Slodycz (PL)
                                                                 VILMA Sama Slodycz (DK)
                                                                VEGANA Sama Slodycz 
(PL)